شرکت کیمیا صنعت راگا

شرکت کیمیا صنعت راگا

شرکت کیمیا صنعت راگا با چندین دهه فعالیت درزمینه های طب سنتی با استفاده از روشهای علمی و برگرفته از کتب پزشکی سنتی در طول قرون اخیر اقدام به تولید بهترین روغنهای مورد استفاده در طب سنتی از قبیل روغن آرگان روغن خراطین روغن زالو روغن زالو خراطین با استاندارهای لازم نماید.

اخلاط چهارگانه در طب سنتی

اخلاط چهارگانه در طب سنتی

اخلاط چهارگانه ترکیباتی سیال و مایع است.غذایی که می خوریم در کبد تغییر ماهیت می دهد و فعل و انفعالاتی روی آن انجام می شود و به چهار شکل درمی آید: اخلاط چهارگانه در طب سنتی ️صفرا ترکیبی قرمز متمایل به زرد به نام صفرا که به هضم غذا کمک می کند، حرکات روده را […]