روغن خراطین اصل

روغن خراطین اصل

در این صفحه خصوصیات روغن خراطین اصل برای تمامی افرادی که در جستجوی یک روغن خراطین اصل و خالص هستند، توضیح داده میشود تا از خرید روغن های تقلبی و متفرقه و وقت گذاشتن روی آنها خودداری شود.

روغن خالص زالو

روغن خالص زالو

روغن زالو نیز همچون روغن خراطین از نسخه های ابوعلی سینا در کتاب قانون می باشد.خواص روغن زالو کاملاً مانند خواص روغن خراطین است و اصلی ترین خاصیت آن، ایجاد چاقی و حجم در موضع می‌باشد.