طرز تهیه تاکوی مکزیکی

طرز تهیه تاکوی مکزیکی

برای تهیه این تاکوی گیاهی می‌توانید از قارچ دلخواه خود استفاده کنید. تقریبا ۹۰ درصد از قارچ‌های مصرفی را می‌توان در این غذا مورد استفاده قرار داد.