بیماري سرطان چیست؟

بیماري سرطان چیست؟


سرطان در واقع یک بیماري نام آشنایی است که در قرن ها پیش وجود داشته و همواره مورد توجه دانشمندان و مردم
عادي بوده و به عنوان یک بیماري لاعلاج خود را نشان داده است و از طرفی بعد از کنترل بیماري هاي عفونی جایگاه
ویژه اي در جهت نیاز به پژوهش و تحقیقات به خود اختصاص داده است .سرطان از سلول آغاز می شود که خود سازنده
بافت هاي بدن می باشد و بافت ها اندام ها را می سازند .به طور طبیعی سلول ها رشد کرده و بر اساس نیاز بدن به
سلول هاي جدیدتر تقسیم می شوند .وقتی که سلول ها پیر می شوند، می میرند و سلول هاي جدید جایگزین آنها می
شوند .گاهی این روند طبیعی دچار اشکال می شود.سلول هاي جدید زمانی که بدن به آنها نیاز ندارد به وجود آمده و
سلول هاي پیر که باید از بین بروند به حیات خود ادامه میدهند .این تجمع بیش از حد سلول ها ایجاد توده هاي بافتی
می کند که تومور نامیده می شود

.
تومورها دو دسته اند

:
۱تومور هاي خوش خیم
تهدید کننده حیات نیستند.
معمولأ قابل درمان هستند و به ندرت عود می کنند.
سلول هاي آنها به بافت هاي اطراف تهاجم نمی کنند.
سلول هاي آنها به نقاط دیگر بدن گسترش نمی یابند.
۲تومورهاي بدخیم
تهدید کننده حیات هستند.
بعد از درمان احتمال عود زیاد است.
سلول هاي آنها به بافت هاي اطراف حمله می کنند.
سلول هاي آنها از راه خون و سیستم لنفاوي به قسمت هاي دیگر بدن گسترش می یابند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *