خواص مورد

مقوی قلب و رافع خفقان و سردرد و سرگیجه می باشد.
– قوه بینایی را تقویت می کند.
– ورمها و چرکهای بدن را حل نموده و خشک می نماید.
– معده و بطور کلی احشاء را تقویت می کند.
– سنگهای کلیه و مثانه را دفع می کند.
– میوه آن با نیروی تریاقی موجود کلیه سموم بدن را دفع می نماید.
– ضماد برگ تازه آن به تنهایی و با سرکه بر پیشانی جهت قطع آمدن خون از بینی مفید است.
– ضماد برگ تازه آن بر سر برای از بین بردن شوره سر مفید است.
– پختن دانه آن با روغن گاو یا گوسفند و مالیدن آن بر بدن مانع عرق کردن است.
– استفاده از مورد برای رفع دندان درد مفید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *