کنترل احساسات

کنترل احساسات

کنترل حالات روحی و روانی، یکی از مهم‌ترین اصول حفظ سلامتی از دیدگاه حکمای طب سنتی است. حالات روحی و روانی، تغییرات عمیق و بسیار سریعی در سلامت انسان ایجاد می‌کند